Egersund byhistoriske leksikon

Minnesmerket over Tysklandsbrigaden

Foto: Per Einar Lædre

Minnesmerket over Tysklandsbrigaden 1947 – 1953 ble reist av Tysklandsbrigadens veteranforening avd. Rogaland i samarbeid med kommunene Stavanger, Sandnes, Tysvær og Eigersund.

Minnesmerket er et relieff som står i rabatten mellom parkeringsplassen på Arenes og Torget. Relieffet er laget av Hugo Wathne. Det ble avduket av ordfører Marit Myklebust 8. mai 2000 og er et av flere minnesmerker i byen og nærmeste omegn. Tilsvarende minnesmerke ble avduket samme dag i de øvrige tre kommuner.1)

1)
Kilde: Dalane Tidende 10. mai 2000