Egersund byhistoriske leksikon

Minnesmerket over Jernbanearbeidere

Foto: Per Einar Lædre

Egersund stasjon er det reist et minnesmerke over de som bygde Jærbanen, Flekkefjordbanen og Ålgårdbanen, og de som bygde disse banene om fra smalspor1) til normalspor2).

Minnesmerket er et relieff som symboliserer jernbanelinja som skjærer gjennom de ulike hindringer. Det er reist av NSB, og ble plassert på Egersund stasjon da denne lå omtrent midt i daværende Stavanger jernbanedistrikt. Det er utført av billedhuggeren Hugo Wathne, og ble avduket av ordfører Bjørn Bårdsen 28. desember 1978.3)

Minnesmerket er et av flere minnesmerker i byen og nærmeste omegn.

1)
Sporvidde 1067 mm
2)
Sporvidde 1435 mm
3)
Kilde: Stavanger Aftenblad 29.12.1978