Egersund byhistoriske leksikon

Minnesmerket over Edvin Lundevold Aakre

Mye folk var møtt fram ved avdukingen av minnesmerket over Edvin Lundevold Aakre. Foto: Ukjent/Dalane Folkemuseum.

Edvin Lundevold Aakre (1916 - 1944) var motstandsmann under okkupasjonen. Om morgenen 6. april 1944 ble hans barndomshjem i Gamleveien 5 omringet av gestapister mens nazilensmannen banket på døren og spurte etter Edvin. Han kom seg ut av huset og klarte å skyte seg fri bane opp Gamleveien, tok over foten av Langaardsfjellet og ned til Nyeveien. I flukten hadde han blitt truffet av skudd i foten, og han skjønte at han ikke kunne slippe unna sine tyske forfølgere. Han gjorde da det han for lengst hadde besluttet å gjøre dersom han sto i fare for å bli tatt av tyskerne: han gjorde det slutt selv.

Minnesmerket kom opp etter initiativ fra Sven Hansen og Haakon Mong. De organiserte en pengeinnsamling og fikk inn nok midler til både å kjøpe grunnen og sette opp merket. Avdukingen fant sted 13. oktober 1946.1)

Minnesmerket er et av flere minnesmerker i byen og nærmeste omegn.

1)
Kilder: Jostein Berglyd: Egersundere og dalbuer i kamp 1940 – 1945, s. 70 f; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 464 f.; Dalane Tidende 14.10.1946