Egersund byhistoriske leksikon

Minnesmerket over de falne

Foto: Per Einar Lædre

Ikke lenge etter krigens slutt ble tanken om et minnesmerke over de falne fra byen og landsognet lansert. Det var Mikal Hestnes som løftet den fram gjennom Eigersund Fiskarlag. Forlaget falt i god jord, og en komité ble dannet. Denne satte i gang en pengeinnsamling, og i 1949 var tilstrekkelige midler, kr. 36 000, samlet inn.

Minnesmerket er utført av billedhuggeren Otto Espeland (1913 – 1996). Det ble reist utenfor Egersund kirke og avduket 7. august 1949. Ved avdukingen ble det satt fram ønske om at de falnes navn måtte bli gjort kjent på en minneplate. Det ønsket ble ikke oppfylt før 9. april 1990, da navneplaten med disse 25 navn ble avduket:

Rudolf Christiansen (1886 – 1941)
Erik Holmane (1883 – 1945)
Helmer I. Hovland (1919 – 1941)
Per Howden (1917 – 1945)
Martin August Johansen (1903 – 1944)
Arvid M. Jonassen (1916 – 1945)
Gunnar Jørgensen (1912 – 1943)
Arne Knudsen (1917 – 1941)
Johan Kvalbein (1913 – 1943)
Ane Larsen (1855 – 1945)
Norvald Larsen (1914 – 1942)
Finn Lindstrøm (1918 – 1943)
Ludvig Ludvigsen (1912 – 1945)
Ragnvald Madland (1894 – 1943)
Bernt Mong (1921 – 1942)
Hans Mong (1923 – 1943)
Tollak Mong (1887 – 1943)
Hans Kristian Sahlsten (1893 – 1942)
Ingvald Skjersvold (1090 – 1941)
Alf Skåra (1919 – 1944)
Bernt Stapnes (1920 – 1941)
Leif Stapnes (1916 – 1945)
Jacob Sæstad (1922 – 1941)
Stian R. Østebrød (1895 – 1941)
Edvin Lundevold Aakre (1916 – 1944)

Minnesmerket er et av flere minnesmerker i byen og nærmeste omegn.