Egersund byhistoriske leksikon

Michelsen, Sofie

Sofie Michelsen. Foto: R. Mortensen

Sofie Michelsen ble født den 14. juni 1843. Foreldre Gurine Carlsdatter og skipper Tønnes Olsen. Hun ble i 1868 gift med sjømann Jens Petter Michelsen f. 1837 i København, Danmark. Jens Petter ble kaptein og fra 1873 førte han fullriggeren «Fremtid» av Egersund.

Sofie var flere ganger med sin mann under seilasene. I 1880 forsvant «Fremtid» sporløst i Atlanterhavet på vei fra U.S.A til England med petroleumslast.

Sofie satt nå igjen med fire små barn og slet for å sikre det nødvendige utkommet for familien. Hun ble ansatt som lærerinne i halv post ved folkeskolen og arbeidet der i 16 år. Samtidig drev hun systue og gav privatundervisning i søm.

I 1901 var første gang kvinner fikk lov å stemme ved lokalvalg. Ved valget i 1901 ble Sofie Michelsen valgt som første kvinne i bystyret for Venstre. Foruten Sofie Michelsen ble det fram til 1940 bare valgt fire kvinner som faste representanter i bystyret.

Sofie Michelsen døde den 21. oktober 1931.1)

1)
Kilder: Sørdal, Abram Kjell; Dalane Folkemuseum. Årbok 1998-1999 s.25. Birkeland, Adolf Magnus og Berentsen, Hans; Dalane Folkemuseum Årbok s. 12