Egersund byhistoriske leksikon

Aalborg, Michel Gundersen

Michel Gundersen Aalborg (f. 1630 i Ålborg, Danmark, d. 1707) ble utnevnt til sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri den 30. september 1665.1) Han ble stadfestet i embetet 26. juli og 12. september 1670.2) Han var tidligere fiskal i Trondheim, og hadde før det i «[…] langsommelig Tid tjent Christoffer Parsbergs Fader», en høytstående adelsmann.3)4)5)

Han giftet seg første gang med Johanne Nilsdatter fra Danmark. Deretter ble han gift med Sophie Rasch, som var datter av lagmann i Stavanger Jacob Rasch og Anna Mogensdatter. De hadde 3 barn, Jacob Rasch (f. 1666), Laurits Rasch og Johanne Sophie Rasch, som ble gift med Michel Gundersen Aalborgs etterfølger, sorenskriver Bendix Bendixen Djurhuus.6)

Michel Gundersen Aalborg overlot embetet til Bendix Bendixen Djurhuus i 1704.

1) , 2) , 4)
Olafsen, Arnet (1940). Våre sorenskrivere 1591-1814. Oslo: O. Fredr. Arnesens Bok- og Akcidenstrykkeri.
3)
Løwold, Oluf A. (1895). Fra Dalene - Gammelt og nyt. Stavanger: Dreyers Bogtrykkeri.
5) , 6)
Næss, Hans Eyvind (1981, s. 148). Fogder og sorenskrivere i Stavanger len og amt 1500-1700, i Lindanger, Birger (red.) Ætt og heim: lokalhistorisk årbok for Rogaland 1981. Stavanger: Rogaland Historie og Ættesogelag, s. 114-151.