Egersund byhistoriske leksikon

Mellomgaten

Utsnitt av Reguleringsplan 1905. En ser tydelig at navnet er skrevet Mellemgaden.

Gate mellom Mosbekkgaten og Bowitzbakken, navnsatt i 1905.

Platået ovenfor denne gata kaltes for Melleflåde. Gatenavnet antas å være en misforståelse, der melle har blitt til mellom. Gata ble også kalt Madlabrådet etter familien Madland som fortsatt bor i gata (2011).1)

Kråkefjellet i bakgrunnen. Foto. T.Bøe
Utsnitt av gatekomiteens protokoll, der gatenavnet er stavet Mellemgaden.
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 52