Egersund byhistoriske leksikon

Melleflåde

Flata ovenfor Mellomgaten, mellom Nansens gate og Lerviksbakken. Navnet er sammensatt av plantenavnet melde (melle) og flåt som betyr flate eller flat strekning.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 52