Egersund byhistoriske leksikon

Malmgaten

Utsnitt av Reguleringsplan 1905.

Gate mellom Nygaten og Ludvig Feylings gate, navnsatt i 1905.

Gata ligger på den tidligere Malmbakken, som den har navn etter.1)

Sett fra Ludvig Feylings gate. Foto: T.Bøe
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 52