Egersund byhistoriske leksikon

Mads Nissens gate

Det originale gatenavnskiltet er fortsatt på plass i Mads Nissens gate. Foto: Torbjørn Bøe

Gate mellom Storgaten og Bedehusgaten, navnsatt i 1905. Reguleringskommisjonens forslag til gatenavn var Samfundssmuget. Formannskapet foreslo Samfundsgaden mens bystyret altså fastsatte Mads Nissens gade. Gata har navn etter Mads Lind Nissen.

Gata ble regulert i Reguleringsplan 1858. Ingen eiendommer fikk adresse til gata, og den gikk fort over i glemselen. Den er ikke oppført i lister over gatenavn i byen verken i 1935, 1953, 1968 eller 1976. På den annen side er det heller ikke gjort vedtak om at den skal utgå av gateregisteret, og det originale gatenavnskiltet fra 1906 står fortsatt oppe (2011).1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 52