Egersund byhistoriske leksikon

Mabliss

I 1909 ble det produsert mablisskuler i fem størrelser. Priskurant fra Egersunds Fayancefabriks Co. - 1909.

Det å spille med kuler ble i Egersund kalt for å spille mabliss. Ordet er avledet fra det engelske marble, flertall marbles, som betyr marmor, men som også blir brukt om klinkekuler av glass, stein eller leire.

Mabliss var tidligere et svært vanlig spill i byen. Det skyldes nok den lette tilgangen på kuler, da de mest brukte ble laget lokalt av Egersunds Fayancefabrik. De ble produsert i perioden 1891 – 1926 i flere størrelser.1)

1)
Arvid Midbrød: Trilla egg og gå lussi. Artikkel i ”Ta hys”” – Leiketradisjonar i Rogaland