Egersund byhistoriske leksikon

Lysløypa

Den opprinnelige lysløypetraseen. Kart: Eigersund kommunes kartløsning

I 1992 ble lysløypa i Vannbassengan tatt i bruk. Den var opparbeidet i en trase som Egersund Skog- og Treplantningsselskap og kommunen hadde forhandlet seg fram til. Den gikk hovedsakelig på eksisterende veger i området, men en del av traseen måtte bygges i uberørte områder. Samlet lengde på den opprinnelige lysløypa var 2,8 km.1)

Løypa ble utvidet med lys langs Skogsstien, mellom Følamyre og Tveidatjødne og videre mot Kjerketjødne, i 2007. I 2011 kom det lys mellom Første vannbasseng og Nedre Sandbakkvei.

1)
Dalane Tidende 01.12.1989; Eigersund kommunes arkiv