Egersund byhistoriske leksikon

Ludvig Feylings gate

Utsnitt av Reguleringsplan 1905

Gate fra Aarstadgaten og sørøstover.

Strekningen mellom Årstadgaten og Skriveralmenningen ble regulert etter Bybrannen i 1843. På reguleringskartet er den kalt Øvre Gade siden den er den øverste regulerte gate, regnet fra Strandgaten. Resten av gata ble regulert i Reguleringsplan 1858, der den ble betegnet No.1. Gata fikk sitt navn i 1905, etter Ludvig Ludvigsen Feyling. Den går over både Malmbakken og Sølvbakken, parallelt med Strandgaten.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 50