Egersund byhistoriske leksikon

Løwold, Oluf Andreas

Oluf Andreas Løwold (1830 - 1899) var født i Egersund, hvor faren var distriktslege. En ettervirkning av skarlagensfeber gjorde ham gradvis fullstendig døv, noe som medførte at han ikke fikk fullført sin universitetsutdannelse. Han fikk arbeid som kontorist, og oppholdt seg mange år i Tyskland hvor han bl.a. var medarbeider i tidsskriftet Die Taube, (dvs. Duen). I 1880 bosatte han seg i Stavanger. Han utga flere litterære arbeider, hovedsaklig av biografisk lokalhistorisk art, bl.a. «Fra Dalene. Gammelt og Nyt, 1895».

Oluf Løwolds gate har sitt navn etter Oluf Andreas Løwold.1)

1)
Kilde: Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 54.