Egersund byhistoriske leksikon

Losen

Losen. Foto: Per Einar Lædre

Et minnesmerke over en yrkesgruppe som har betydd mye for kystens befolkning og skipsfarten til og fra byen. Minnesmerket består av en skulptur plassert mellom Steinbryggen og Jernbanekaien. Den ble avduket av los Sivert Martin Svanes 20. juni 1998.

Skulpturen var næringslivets gave til byen i anledning 200-årsjubileumet i 1998. Den er utført i granitt av billedhuggeren Hugo Wathne.1)

Skulpturen er et av flere minnesmerker i byen og nærmeste omegn.

1)
Kilde: Dalane Tidende 22.06.1998