Egersund byhistoriske leksikon

Lindøygapet

Lindøygapet sett mot Ytre havn. Til venstre ser vi Bradbenken. Deretter følger Jomfrubua, Haarrbua, Blåbua, Storabua, Frisabua og Dampskipsekspedisjonen. Foto: P. A. Flak/DF

Navnet på det smale sundet mellom Lindøya og Bradbenken og som utgjør skillet mellom Vågen og Ytre havn.

Skulpturen Linda står i Lindøygapet.