Egersund byhistoriske leksikon

Linda

Linda avdukes under stor festivitas. Foto: Per Einar Lædre

Skulptur i aluminium som står i Lindøygapet. Den ble finansiert av SR-Bank og Simrad, og er utført av Hannu T. Konttinen. Skulpturen ble avduket av Mikal Hovland og Thor M. Thorsen 29. juli 2000, under Kyststevnet 2000.1)

Skulpturen er en av flere skulpturer i Egersund.

1)
Kilde: Dalane Tidende 31.07.2000