Egersund byhistoriske leksikon

Leidland Sildoljefabrikk

Leidland Sildoljefabrikk 1954. Foto: Widerøe/DF

Fabrikken ble grunnlagt i 1939 av Johan T. Østbø og Eilert Østbø fra Stavanger. Den var lokalisert ved Nysund, rett sør for Egerø Sildoljefabrikk som hadde startet opp året før. I 1947 ble den overtatt av en gruppe offiserer som solgte den videre til Salmon Dyb et år senere. Dyb, som drev den sammen med disponent Arne Seglem, gjennomførte utvidelser som brakte kapasiteten opp mot 7 000 hl per døgn i 1954/-55.

I august 1963 ble fabrikken kjøpt av A/S Nimrod, som drev den fram til 1974 da den ble avviklet for strukturrasjonaliseringsmidler.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 375, 525; http://www.nb.no/nbsok/nb/ad0d4dc7ed1ed10bb08703e4b2e3585e?index=2#5 – hentet 24.11.2013