Egersund byhistoriske leksikon

Leidang

Leidang var den norske forsvarsorganisasjonen i middelalderen, basert på en administrativ inndeling av kystdistriktene i skipreiter. Hvert skipreite stilte skip, mannskap og proviant til kongens rådighet for et visst tidsrom.1)

Leidangsskipene for skipreitene i Dalane-fjordungen: Lund, Hetland, Bjerkreim, Sokndal, Egersund, Voll og Kvia ble liggende i naustene som allerede fantes i Egersund. Rundt år 1200 hadde leidangen blitt en fast skatt som ble betalt i Leidangsbua ved Lahedlå.2)

2)
Kilde: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 30 f.