Egersund byhistoriske leksikon

Låvaberget

Låvaberget, 1943. Foto: Osvald Nilsen/DF

I Vannbassengan går den gamle vegen mellom byen og gårdene i heia innenfor, nå en del av Lysløypa, over et flatt berg som kalles Låvaberget og som ligger like ved Nordsjøen. Helt opp mot 1950-åra ble plassen brukt som danseplass for folk fra byen og gårdene omkring, men både navnet og plassen tyder på at det flate berget fra gammelt av ble brukt som treskeplass.1)

I 2012 reiste Treplantningsselskapets dugnadsgjeng en Gapahuk ved Låvaberget.

I 20132) ble det åpnet en Naturfitnessbane og montert drikkefontene ved Låvaberget.

1)
Kilde: Arvid Midbrød: Låvaberg og treskjeberg. Dalane Folkemuseums årbok nr. 3, s. 74
2)
1. september