Egersund byhistoriske leksikon

Langaardsfjellet

Langaardsfjellet, 1953 Foto: Widerøe/DF

Fjell beliggende nord for Hellelandsgaten. Langaard var en innflytter som hadde stykke i området. Langaardsfjellet, og senere Langaards gate, har fått sitt navn etter ham.

Langaardsfjellet var et av stedene hvor det ble bygd rygle.1)

1)
Kilde: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 197f