Egersund byhistoriske leksikon

Langaards gate

Parti fra Langaards gate. Foto: Sven Larsen/DF

Gate mellom Nyeveien og Gamleveien, navnsatt i 1905.

Gata ble regulert med en bredde på 10 alen (ca 6 meter) i Reguleringsplan 1858, der den er kalt Gade No.23. I 1905 var den anlagt og utbygd mellom Nyeveien og Hellelandsgaten. I Reguleringsplan 1905 ble den regulert med bredde 12 meter, men allikevel bare opparbeidet i 6 meters bredde. Det er tydelig å se hvilke deler av gata som er utbygd etter hvilken plan.

Langaard var en innflytter som hadde stykke i området. Langaardsfjellet, og senere gata, har fått sitt navn etter ham. Se også Hynsadalen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 50