Egersund byhistoriske leksikon

Lahedlå

På Reguleringsplan 1858 ble Torget kalt «Lahelle». Utsnitt av planen

Flata sør-sørvest for kirken ble fra gammelt av kalt Lahedlå. Navnet er gammelnorsk og betyr det samme som ladberg: et sted som kan brukes til brygge – et sted hvor skip kan lastes og losses. Navnet minner om skipsfart og handelsvirksomhet fra langt tilbake i tid, og allerede i vikingtiden (800 - 1100) var det nok en brygge i området vest for kirken. De gamle ferdselsveiene til sjøen førte hit, her lå i sin tid leidangsskipene og kongens leidangsbu.1)

1)
Kilder: Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 24; Egil Harald Grude: Eigersund byhistorie, B1, s. 30 f.