Egersund byhistoriske leksikon

Kvinnemonumentet

Foto: Per Einar Lædre

Kvinnemonumentet står sør for Jernbanebrua, mellom fv. 44 og Lundeåne. Det ble avduket av fylkesmann Tora Aasland 21. juli 2001.

Monumentet ble gitt til Eigersund kommune av Nettverk for kvinner i Dalane, og er utført av billedhuggeren Kari Agner. Det består av tre granittsøyler med rik symbolikk om kvinners innsats i samfunnet: hånd, nål og tråd.

Monumentet er et av flere Minnesmerker i byen og nærmeste omegn.