Egersund byhistoriske leksikon

Kvilhaug, Marta

Marta Kvilhaug (1879 - 1953)

Marta Kvilhaug (1879 - 1953) var født på Karmøy, tok lærerskolen i Tromsø, og begynte som lærer ved skolene i Mong og Midbrød høsten 1900. Etter fire år ved Fotland skole arbeidet hun ved Årstad skole fra 1914 til hun sluttet i 1936. Hun omtales som ivrig, energisk og med sterke meninger. Bl.a. var hun en ivrig talskvinne for målsaken, og blir tillagt mye av æren for at flere skolekretser valgte nynorsk som hovedmål. Av elever blir hun omtalt som dyktig, godt likt - og utradisjonell: Spilte ofte fele til egen sang.

Marta Kvilhaug begynte å kjøpe inn sild til salting for videresalg, muligens for å spe på sin lave lærerinne-inntekt. (Kvinnelige lærere var på denne tid vesentlig dårligere betalt enn mannlige.) Hun kjøpe en eiendom på Lindøya, der hun hadde sitt eget salteri og ansatte en mann til å drive dette. For inntektene bygget hun sitt eget hus, noe enslige kvinner knapt hadde mulighet til. Det vakte og oppmerksomhet at hun, angivelig for å dele på utgiftene, lot en kvinne bo hos seg.

Da hun senere solgte sin eiendom på Lindøya, prøvde kjøperen, en av byens ledende menn, å omgå kontrakten. Saken endte i Høyesterett, der Marta Kvilhaug fikk medhold. Senere ble hun bedt om å søke permisjon fra sin stilling ved Årstad skole. Hun skulle noen ganger ha sendt elevene sine hjem fordi hun hadde det ekstra travelt. Marta Kvilhaug døde i Åkrehamn.1)

1)
Kilde: Dalane folkemuseums årbok nr 13, s 84-86, s. 177-178