Egersund byhistoriske leksikon

Krokketbanen

Krokketbanen i Vannbassengene. Foto: Per Einar Lædre

I Vannbassengan, på stien som fører mot Årstadfjellet og over til Heggdalsveien, er det en større planert og gruset bane. Den ble opprinnelig anlagt som krokketbane i 1930-åra av ungdom på Mosbekk og i Lunden, men ble utvidet samtidig som den nevnte stien ble opparbeidet og har de siste årene stort sett vært brukt som fotballbane.1)

1)
Kilde: Muntlig overlevering: Berent Winther Lædre; Einar Egaas.