Egersund byhistoriske leksikon

Kristelig Folkeparti

Kristelig folkepartis logo.

Avholdsfolk i indremisjonen og kinamisjonen sto bak stiftelsen av ”vestlandspartiet” Kristelig Folkeparti i 1933. Etter frigjøringen i 1945 begynte noen i miljøet rundt Menighetshuset å se på muligheten for å danne et lokallag av partiet. Det viste seg å være stemning for det, og laget ble stiftet på et møte 24. august 1945.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 503