Egersund byhistoriske leksikon

Krigsminnesmerket på Slettebø

Krigsminnesmerket på Slettebø med navneplate. Foto: Per Einar Lædre.

Den 19. november 1942 styrtet to britiske fly, et trekkfly og et glidefly, i Hellelandstraktene. Disse deltok i Operation Freshman, der hensikten var å bombe Norsk Hydros tungtvannsanlegg på Vemork ved Rjukan. Alle i trekkflyet omkom. Av mannskapet i glideflyet omkom tre mens 14 overlevde. De overlevende ble dagen etter henrettet av tyskerne på Slettebø.

Etter initiativ fra Egersund og Dalane Forsvarsforening ble det den dd. november 1957 avduket en minneplate over de 14 britiske soldatene som ble henrettet. Minneplaten er imidlertid ikke satt opp nøyaktig der henrettelsene fant sted, mest sannsynlig fordi en på det tidspunkt ikke kjente nøyaktig til hvor retterstedet var. På minnetavlen var først antall henrettede soldater oppgitt til 11, men rett antall er 14. Dette er nå rettet opp. I 1990 ble det satt opp en navneplate der også navnene på de tre i glideflyet som omkom i krasjet er oppgitt.1)

Krigsminnesmerket er et av flere Minnesmerker i byen og nærmeste omegn.

1)
Kilde: Jostein Berglyd: Egersundere og dalbuer i kamp 1940 – 1945, s. 109 f