Egersund byhistoriske leksikon

Kraksasmauet

Nedre del av Kirkegaten, Kraksasmauet. Foto: P. A. Flak/DF

Det folkelige navnet på nedre del av Kirkegaten, der det var flere utsalg av ”kraks” (av eng.: cracks = sprekker), 3. sorterings varer fra Egersunds Fayancefabrik.1)

1)
Kilde: Leif Dybing: Arbeid og teknologi (1979), s.66