Egersund byhistoriske leksikon

Kontrari

Kontrari, 1956. Foto: Widerøe/DF (Utsnitt)

Kontrari betyr motsatt, midt i mot (byen). Det er et forholdsvis nytt navn på fjellet som i tidligere tider het Fløyfjellet da det «alltid» har stått en fløy her. Selve toppen av Kontrari rager 106 m.o.h., mens fløyen står på et litt lavere punkt.

I 1879, rett etter at Egersund Skog- og Treplantningsselskap hadde blitt stiftet, innledet det forhandlinger med grunneierne med sikte på å leie siden som vendte mot byen for å beplante denne. Forhandlingene førte fram, og utpå høsten ble 5 000 lerketrær satt i jorda og 15 000 plantehull gjort klar for vårplantingen. Arbeidet med å kle fjellet hadde begynt.

Samlaget ville i 1888 å bevilge midler til en vindfløy på Kontrari. Da saken ble behandlet, kom det til diskusjon om den skulle settes opp på Varberg eller Kontrari. Det endte med at Samlaget bekostet en fløy på hver av toppene, og de ble satt opp året etter. Fløyen på Kontrari blåste ned i 1931, og en ny ble satt opp samme år – det er dette årstall som står på fløyen i dag.

I 1999 gikk Treplantningsselskapet i gang med å rydde stien opp til Kontrari. Målet om å kle fjellet i grønn drakt var da forlengst nådd. Faktisk var skogen så tett at det var helt nødvendig å rydde ny sti dersom toppen fortsatt skulle være tilgjengelig.1)

1)
Kilder: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Leif Dybing: Egersund Skog- og Treplantningsselskap 1878-2003 Artikkel i bilag til Dalane Tidende fredag 23. april 2004; Arvid Midbrød: Kommunikasjon til alle tider. Dalane Tidende 21. april 1989; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 366f;