Egersund byhistoriske leksikon

Kongestolen

Årstadfjelltoppen, der Kongestolen engang sto. Foto: Per Einar Lædre

På Årstadfjelltoppen bygde ungdommer fra Mosbekk og Lunden i 1930-åra en stol av stein som de kalte Kongestolen. Byggverket ble ikke vedlikeholdt, og gikk etter hvert i stykker. Varden som i dag står på Årstadfjelltoppen er hovedsakelig bygd av steinene som disse ungdommene engang bar opp på toppen.1)

1)
Kilde: Muntlig overlevering: Berent Winther Lædre; Einar Egaas.