Egersund byhistoriske leksikon

Kommunistpartiet

Kommunistene bygde Folkets hus på Mosbekk i 1931. Her i 1996. Foto: Arvid Midbrød

I 1908 ble Egersunds socialdemokratiske Forening formelt stiftet. Laget ble tilsluttet Det norske Arbeiderparti året etter. I 1921 kom det til brudd mellom tilhengerne av ”Moskvatesene” og de som absolutt ikke ville gå i en kommunistisk retning. Det resulterte i at de sistnevnte brøt ut og dannet Egersunds Sosialdemokratiske Arbeiderparti.

I det gjenværende Arbeiderpartiet fortsatte den interne krangelen. Problemet var forholdet til Komintern. Flertallet i det lokale partilaget ville gå i en annen retning enn Arbeiderpartiet på landsplan, og valgte å være tilknyttet 3dje Internasjonale gjennom Norges Kommunistiske Parti. Dermed forlot de som støttet Arbeiderpartiet på landsplan lokallaget. Utbryterne stiftet et nytt partilag i 1923, Egersunds Arbeiderparti. De gjenværende medlemmene i det opprinnelige Arbeiderpartiet ble deretter et lokallag av Norges Kommunistiske Parti.

Kommunistene var representert i bystyret fram til 1963.1)

1)
Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 343ff, 506