Egersund byhistoriske leksikon

Kommunevåpenet

Utkast til byvåpen 1939

I januar 1937 ble det bevilget 50 kr til arbeidet med å få laget et byvåpen for ladestedet. Av 11 innkomne forslag samlet bedømmelseskomiteen seg om et utkast fra Alf Feyling Larsen, der motivet var todelt: en flygende måke og en fayansevase. Utkastet ble bearbeidet etter de heraldiske kravene til et byvåpen, men da det kan være vanskelig å kombinere disse kravene med ekte bypatriotisme fortok entusiasmen seg. Av flere grunner ble saken i realiteten lagt på is og deretter innhentet av begivenhetene i 1940.1)

Kommunevåpen 1972

Kommunevåpenet, ”på grønn bunn et opprett gull eikeblad”, ble vedtatt av Eigersund kommunestyre 28. august 1972 og godkjent ved kongelig resolusjon av 20. oktober 1972. Våpenet er tegnet av daværende førstearkivar i Riksarkivet Harald Trætteberg, men ideen til motivet kom fra Torunn Edvardsen og Torleif Tendeland som delte førstepremien i en idekonkurranse. Eikebladet henspeiler på kommunenavnet Eigersund.2)