Egersund byhistoriske leksikon

Kjeldebakken

Kjeldebakken, 1937. Foto: Nic. Torgersen/DF (Utsnitt)

Bakken mellom Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate, i forlengelsen av Johan Feyers gate, navnsatt i 1969.

Kjeldebakken var navnet på den østre del av Strandabakken. Her var det et stort oppkomme – ei kjelde – som alle brukene under Årstad hadde felles.

I 1953 fikk den veg som nå heter Gamle Prestegårdsvei navnet «Kjellebakken». Dette var både feil navn og feil beliggenhet i forhold til kjelda, men det hele ble rettet opp i 1969.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 50