Egersund byhistoriske leksikon

Kjeld Bugges gate

Kjeld Bugges gate, 1961. Foto: Widerøe/DF

Gate mellom Aarstadgaten og Prestegårdsveien, navnsatt i 1905.

Gata har navn etter sogneprest Kjeld Andreas Bugge.

Reguleringsplan 1905 gikk Kjeld Bugges Gade mellom Årstadfjellet (Trafoen i Lunden) og Varberg. Ved senere reguleringer har dette blitt endret, og sin nåværende utstrekning fikk gata i 1969. Da var den forlengst utbygd.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 48