Egersund byhistoriske leksikon

Kirkeviken

Utsnitt av Bykart 1868

Også kalt Kirkevika. Vika mellom Hedningeholmen og Arenes. Vika ble utfylt og innlemmet i stasjonsområdet da Jærbanen ble anlagt i 1874 - 1878. I 1896 sto det fortsatt tre bygninger med gavlen mot den tidligere Kirkeviken, men i 1901 var de revet.1)

1)
Utledet fra gamle foto og kart.