Egersund byhistoriske leksikon

Kirkegaten

Kirkegaten, øvre del, i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Gate mellom Torget og Aarstadgaten, navnsatt i 1905.

Gata følger det gamle ræget mellom Årstad og kirken, Presteræget. Dette var vegen presten brukte til og fra kirken. På toppen av bakken opp fra sentrum møtte dette ræget to andre ræger, Østre Ræget og Årstadræget (eller Kuræget som det også ble kalt). Herfra fortsatte presten videre til prestegården i ræget der Gamle Prestegårdsvei nå går.

Strekningen mellom Torget og Storgaten kaltes på folkemunne Kraksasmauet. I 1905 var Kirkegaten anlagt og utbygd, men i Reguleringsplan 1905 ble den regulert helt fram til tunet på Årstad, men ble siden justert igjen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 48