Egersund byhistoriske leksikon

Kanalene i Vannbassengan

Kanalen mot 1. Vannbasseng. Foto: Per Einar Lædre

En del av det opprinnelige anlegget til Egersund vannverk ved Vannbassengan. For å lede vann fra Tveidatjødne, Kjerketjødne og Sandtjødne til Inntaksbassenget ble det bygd steinsatte kanaler. Samlet lengde av disse var ca 950 meter.

Om vinteren ble kanalene fylt med snø og frøs til slik at det ikke rant vann i dem, med den følge at Inntaksbassenget gikk tomt og byen ble uten vann. Det problemet ble løst ved at Første vannbasseng ble bygget.

Et annet problem var at beitende husdyr forurenset vannet slik at det stadig var fare for ”epidemiske og andre sykdomstilfelde”. Dette problemet ble løst ved at det ble kjøpt inn tilleggsareal til en sikringssone langs kanalene og rundt bassengene. Dette ga støtet til store grunninnkjøp i 1885/86, og kommunen ble etter hvert en betydelig grunneier i området.

Deler av kanalsystemet (mellom Tveidatjødne og Kjerketjødne) var i bruk inntil 1975.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.