Egersund byhistoriske leksikon

Kalnes

Utsnitt av Reguleringsplan 1858

Navnet forekommer på Bykart 1857 som navnet på et område mellom dagens Spinnerigaten og Sandbakkveien. Navnet kommer av at Karl Nese fra Klungland kjøpte dette stykket av madam Nissen, enken etter Mads Lind Nissen i 1828. På folkemunne ble det Karl Nese sitt stykke, men ble ganske snart trukket sammen til Kalnes.1)

1)
Kilde: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938.