Egersund byhistoriske leksikon

Kadlenes

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Mellom de to øverste båthusene ved Lindøyveien, rett sør for nr. 33 og 35 ligger et lite nes der reisende nordfra som skulle til Egersundstronne kunne rope over Vågen etter båtskyss, Kadlenes1). Det skjedde særlig når vassføringa i Eieåne og Lundeåne gjorde det umulig å vade over disse.

Et annet alternativ til å komme seg til Egersundsstronne før det var bruer over elvene var å gå til nordenden av Slettebøvatnet og rope over til Melhus om skyss og fortsette om Veshovda til stronne. ”Å gå om Veshovda” har blitt bruke som uttrykk for en lang omveg.2)

1)
av å kalla, rope
2)
Kilder: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer oss. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 16