Egersund byhistoriske leksikon

Julebyen

Julebyen. Foto: Julebyen Egersund

Julebyen er et arrangement i Egersund etter mønster fra de tyske julemarkeder. Den første julebyen ble arrangert i 2004. Siden har den blitt arrangementet årlig. Julebyen var – og er fortsatt – et dugnadsprosjekt, og enda1) er initiativtakerne fra den gang med.

Fra begynnelsen i 2004 har arrangementet vokst betydelig. Nå er hele Torget, Arenessmauet og deler av parkeringsplassen på Areneset er tatt i bruk, og rundt 80 utstillere2) deltar. Mange tilreisende gjester besøker julebyen. NSB setter opp ekstratog på Jærbanen, parkeringsplasser langt fra sentrum tas i bruk og det er gratis bussforbindelse mellom disse, jernbanestasjonen og julebyen i sentrum.3)

1)
2012
2)
I 2012 deltar 83
3)
Kilde: http://www.julebyen.no (Hentet 3.12.2012)