Egersund byhistoriske leksikon

Jugendstil

Strandgaten 42. Foto: Per Einar Lædre

Jugendstilen er egentlig den tyske varianten av art nouveau, en kunstretning som var mest populær på slutten av 1800-tallet. Stilen dyrket det moderne og ungdommelige, og var en reaksjon på den akademiske kunsten fra 1800-tallet. Et markant trekk ved stilen er tanken om å uttrykke materialets egenart i form: bygninger i mur blir «tunge», jernet blir smidd og formet, treverket blir tilhugget og ornamentert – alt ut fra materialets egenart.

Stilen ble brukt på noen bygninger i Egersund i tidsrommet ca. 1900 – 1925, altså i en ganske kort periode. Typiske eksempler er Strandgaten 42 og 50A og B og Storgaten 23. Den gamle stasjonsbygningen i sentrum, som ble revet i 1980, var også en typisk jugendbygning.1)

1)
Kilder: Bebyggelse i Egersund – Bygningshistorisk formveileder. Eigersund kommune; https://snl.no/jugend - hentet 10.11.2015; https://no.wikipedia.org/wiki/Jugendstil - hentet 10.11.2015.