Egersund byhistoriske leksikon

Jerv

Gamleveien. Svingen og bakken i bakgrunnen kaltes Jerv. Foto (utsnitt): P. A. Flak/DF

Folkelig navn for den øverste del av Gamleveien, der «Ola Jerv» hadde stykke på Nordavindsfjellet. Kallenavnet fikk han fordi han var flink til å fange jerv.1)

1)
Kilder: Bjørn Kjos-Hanssen: Ung i Egersund, s. 47; Muntlig overlevering, John F. Hafsø