Egersund byhistoriske leksikon

Jernhauggaten

Utsnitt av Reguleringsplan 1905.
Sett fra Johan Feyers gate, mot Kirkegaten. Foto: T.Bøe

Gate mellom Johan Feyers gate og Kirkegaten, navnsatt i 1905.

Den har navn etter Jernhaugen, et landskapselement som ble fjernet i 1890-åra. Gata ble anlagt og tomtene langs den bebygd etter at Jernhaugen var fjernet.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 47