Egersund byhistoriske leksikon

Jernbanestasjonen på Eie

Jernbanestasjonen på Eie i 1950-åra. Foto: Normann/DF

Ved Flekkefjordbanens åpning i 1904 ble Jernbanestasjonen i sentrum liggende på et sidespor til denne, men togene i begge retninger var nedom byen før de fortsatte mot sine mål. Skifting mellom sidesporet og Flekkefjordsbanen skjedde på Eie pens.

Ved Sørlandsbanens formelle åpning 1. mai 1944 ble Egersund jernbanestasjon flyttet fra sentrum til Eie, der Eie pens lå. Selve stasjonsbygningen var imidlertid ikke ferdigstilt før i 1946. Stasjonen var betjent fra åpningen og fram til 31. august 2016.

Stasjonen ligger 11,1 meter over havet. Avstanden fra Stavanger er 74,71 km og fra Oslo 525,56 km.

25. september 1952 åpnet godsstasjonen på Eie, og toget som hadde trafikkert den 1,1 km lange strekningen mellom den nye og den gamle stasjonen, Eiegubben, hadde gått sin siste tur.1)

1)
Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 172 ff; http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Stasjonssok/-E-/Egersund/