Egersund byhistoriske leksikon

Jernbanekaien

Ingen jernbanevogner eller lastebåter ved Jernbanekaien i 1960. Foto: Fotohuset/DF (Utsnitt)

Kaien mellom Jernbanebrua og Steinbrygga ble bygd da driften av Jernbanestasjonen i sentrum opphørte i 1952. Det ble også lagt et havnespor mellom jernbanestasjonen på Eie og Jernbanekaien. På Jernbanekaien ble det også oppført et havnelager i 1959. Havnesporet ble brukt til midten av 1980-tallet mens havnelageret ble revet i 1989.1)

1)
Nils Carl Aspenberg: Glemte spor, s. 225 f.; Dalane Tidende 19.04.1989