Egersund byhistoriske leksikon

Bugge, Jens Ulrik Ferdinand

Jens Ulrik Ferdinand Bugge malt av Asta Nørregård i 1905, året før Jens Ulrik døde.
Egersund cirka 1870, foto: Jens Ulrik Ferdinand Bugge.

Jens Ulrik Ferdinand Bugge (1838-1906), også kalt F. Bugge, Ferdinand Bugge, ble født i Jostedalen prestegjeld. Han var sønnen til Kjeld Andreas Bugge og Christine Bugge f. Jensdatter Tuen.

Da han var 8 år gammel, i 1846, flyttet familien til Egersund da faren Kjeld Andreas ble utnevnt til sogneprest der. Jens Ulrik ble konfirmert i Egersund i 1852. Han jobbet som handelsbetjent i Egersund fram til han 17 år gammel i 1855 tok eksamen som telegrafist og fikk beste karakter.1) Den 10. august 1857, 19 år gammel, ble han ansatt som stasjonsbestyrer ved telegrafstasjonen i Egersund.

I 1861 giftet Jens Ulrik seg med Anne Hermine Bugge (f. 1840). Hun var søskenbarnet hans, datter av Carl Nicolai Bugge og Anne Margrethe Stenbuch. De fikk flere barn sammen: Anna Kristine Margrete, Carl Andreas, Erika Johanne og Johanne Cathrine (også kjent som Johanne Kathrine Bugge og Kitty Bugge). I 1865 er adressen til Jens Ulrik i folketellingen oppført som «Strandgaten/Storgaten», men i 1871 er adressen oppgitt til Aarstad.

Den 25.11.1874 ble han utnevnt til telegrafinspektør for Fredrikshalds distrikt og grensekorrespondansen. Han ble ansatt i denne stillingen 1.1.1875, og flyttet i den sammenhengen med familien til Kristiania, hvor han bodde til han døde i 1906.

Jens Ulrik var også fotograf i Egersund. Han tok de første kjente byprospekter av Egersund, blant annet byprospektet i denne artikkelen. Han hadde også atelier og tok portretter, som han bl.a. annonserte for i Egersundsposten i 1866.

1)
Norsk Forfatter-lexikon 1814-1880, J.B. Halvorsen, s. 524