Egersund byhistoriske leksikon

Hiorth, Jacob Fredrik de Rytter

Familien Hiorth cirka 1894. Bakerst f.v: Sofie Fredrikke Hauge Hiorth, Jacob Fredrik de Rytter Hiorth. I midten: Jacob de Rytter Hiorth. Foran f.v.: Anders Sevaldsen Hiorth, Thoralf Maria Schlutter Hiorth, Theodor Lauritz Hauge Hiorth og Karen Sevaldsen Hiorth. Foto: E. H. Torjusen

Jacob Fredrik de Rytter Hiorth (12.6.1852 - 25.9.1910) var sønn av Jacob Henrik de Rytter Hiorth (18.6.1804 - 25.4.1878) og Sofie Fredrikke Hauge (14.6.1816 - 15.12.1886). Gift med Kaja Sevaldsen Hiorth (2.5.1855 - 25.10.1938).

Han hadde 5 barn: Sofie Fredrikke Hauge Hiorth, Jacob de Rytter Hiorth, Anders Sevaldsen Hiorth, Thoralf Maria Schlutter Hiorth og Theodor Lauritz Hauge Hiorth.

Han var sjømann og hadde faret som styrmann fra Arendal. Overtok J. Hiorth Dampskibsexpedition i Egersund da faren døde i 1878. Denne drev han fram til han selv døde i 19101).

1)
Kilde: Hiorth, Petro (1970): Stamtavle over slekten Hiorth. Stavanger, Dreyer Aksjeselskap.