Egersund byhistoriske leksikon

J. Hiorth Dampskibsexpedition

J. Hiorth Dampskibs Expedition rundt 1900. I øvre venstre hjørne er et utsnitt fra veggen på ekspedisjonens forside, som viser et skilt med logoen til dampskipsekspedisjonen. Foto: E. H. Torjusen

«J. Hiorth Dampskibsexpedition» ble startet av Jacob Henrik de Rytter Hiorth i 18561). Etter at dampskipskaien dukket opp i 1880-årene i den ytterste delen av Strandgaten, kunne Hiorth betjene kundene sine derfra.

Da Jacob Henrik de Rytter Hiorth døde i 1878, ble dampskipsekspedisjonen overtatt av sønnen hans, Jacob Fredrik de Rytter Hiorth. I 1899 gikk han i kompaniskap med skipper Karl Theodor Torjusen. Dampskipsekspedisjonen skiftet da navn til Hiorth & Torjusen Dampskibsexpedition. Da Jacob Fredrik de Rytter Hiorth døde i 1910, drev Karl Theodor Torjusen firmaet videre alene. Firmaet annonseres fra dette tidspunktet som K. T. Torjusen Dampskibsexpedition.

Karl Theodor Torjusen døde i 1915, og da overtok hans nevø Odd Hytten Torjusen, fra 1. januar 19162). Odd var sønnen til fotografen Erik Hadland Torjusen, og hadde arbeidet som kasserer ved dampskipsekspedisjonen i 10 år før han overtok. I løpet av januar 1916 fikk firmaet nytt navn: Odd H. Torjusens Dampskipsekspedisjon3).

Odd Hytten Torjusen døde plutselig natt til 24. mars 1935 og ble bare 49 år gammel4). Han var på dette tidspunktet ordfører i Egersund. Familien fortsatte den videre driften av firmaet under det samme navnet som før.

I 1979 ble Odd H. Torjusens Dampskipsekspedisjon solgt og omdannet til et aksjeselskap med navnet Odd H. Torjusen AS. De flyttet etter hvert til Kaupanes på Eigerøy, for å få bedre plass og utviklingsmuligheter enn den gamle dampskipskaien hadde.

Odd H. Torjusen AS ble i januar 2000 solgt til Eiendom og Bedriftsutvikling AS5). Daglig leder på dette tidspunktet, Arnfinn Ervik, stiftet samtidig selskapet Ervik Shipping AS. Dette selskapet kjøpte all aktivitet og utstyr som Odd H. Torjusen AS disponerte, inkludert leiekontrakter. I praksis betyr dette at Ervik Shipping AS fortsatte med megling og skipsekspedisjon i de samme lokalene og med de samme ansatte som da Odd H. Torjusen AS drev virksomheten. Arnfinn Ervik overlot ledervervet til Terje Ervik fra 1.4.20116).

I 2012 holder Ervik Shipping AS til på Kaupanes på Eigerøy, og driver med bl.a. spedisjon, skipmegling og eierskap av fartøyer.

1) , 3)
Kilde: Abram Kjell Sørdal: Eigersund kommune 150 år, avisbilag i Dalane Tidende onsdag 11. november 1987; del 6: Kommunikasjoner
2) , 4)
Kilde: Dalane Tidende 25.3.1935
5)
Kilde: Dalane Tidende 24.1.2000
6)
Kilde: http://www.ervikship.no/staff.aspx - Lest 20.12.2012