Egersund byhistoriske leksikon

Inntaksbassenget

Plantegning og profil av Inntaksbassenget. Eigersund kommunes arkiv

Bassenget, som ligger nedstrøms Første vannbasseng, er en del av det opprinnelige Egersund vannverk og ble bygd i 1876/77. Den gang inneholdt det 1 020 m3 vann.

Det var fra dette bassenget vannet ble tatt inn i ledning og ført til byen. Herfra gikk en 8” støpejernsledning over Harskamyre, i dalen hvor Nedre Sandbakkvei går i dag, langs Lundeåne og til Mosbekk plass. Der ble så vannet fordelt ut på ledningsnettet som var anlagt i byens gater.

Bassenget var inntaksbasseng fram til 1959, da inntaket ble flyttet til Kjerketjødne.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.